Inforgrafik 1 webb

Den senaste veckan delades en engelskspråkig artikeln om frånvaron av ”lockdown” i Sverige mest, hela 539 453 gånger. Det är även den mest delade artikeln om Sverige på hela månaden.

Den senaste veckan delades en engelskspråkig artikeln om frånvaron av ”lockdown” i Sverige mest, hela 539 453 gånger. Det är även den mest delade artikeln om Sverige på hela månaden.