Rapport 18 aug

Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 5–18 augusti i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress