Rapport 21 juli

Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 15–21 juli i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämnas i rubrik eller ingress.

Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 15–21 juli i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämnas i rubrik eller ingress.