Rapport 5 augusti ny

Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 29 juli – 4 augusti i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.

Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 29 juli – 4 augusti i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.