Vad vi gör

Medlemmarna i nätverket erbjuds möjlighet att delta i evenemang, workshoppar och företagsbesök runt om i Sverige, för att få ökad kännedom om Sverige, skapa goodwill och kontakter.

Varje år, under tidig höst, anordnar vi en kick-off för alla nybeviljade stipendiater. Syftet med kick-offen är att introducera stipendiaterna till nätverket and att inspirera dem att ta vara på sin tid i Sverige.

För stipendiater som närmar sig slutet av sina studier i Sverige anordnar vi en diplomering i slutet av våren. Diplomeringen markerar början på deras livslånga medlemskap i SI Alumni Network.

Förutom detta anordnar vi en till två evenemang varje månad för våra stipendiater. Exempel på evenemang som har erbjudits tidigare är workshoppar och seminarier som arrangerats tillsammans med svenska organisationer/NGOs, så väl som studiebesök på Riksdagen och olika science parks runt om i Sverige. Flera av våra evenemang erbjuds både till nuvarande stipendiater och till våra alumner, vilket ger båda nätverkningstillfällen mellan de båda nätverken.

Vi erbjuder också biljetter till externa evenemang som inte anordnas av SI, så som MR-dagarna och World Water Week.

Vill du samarbeta med Svenska institutet och erbjuda aktiviteter för stipendiaterna, vänligen se kontaktuppgifter nedan.

Vem ingår i nätverket?

Nätverket består av stipendiater från något av SI:s stipendieprogram:

SI scholarship holders at SI's events. Foto: Magnus Liam Karlsson

För stipendiaterna, av stipendiaterna

Sedan january 2015, stödjer vi även lokala NFGL-nätverk vid svenska lärosäten. Syftet med dessa nätverk är att ge stipendiaterna möjlighet att själva arrangera evenemang och bygga starka nätverk sinsemellan och med olika delar av det svenska samhället. Målet är att stärka stipendiaternas ledaregenskaper, öva förmågan att driva projekt och att öka deltagande och utbyte inom nätverket.

Under läsåret 2019/2020 finns det 25 lokala nätverk runt om i landet:

 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gothenburg Innovation
 • Gothenburg Sustainability
 • Gävle
 • Halmstad
 • Jönköping
 • Karolinska Institutet
 • Kristianstad
 • KTH, Royal Institute of Technology
 • Linköping
 • Linneaus Kalmar
 • Linneaus Växjö
 • Luleå
 • Lund Equality and development
 • Lund Sustainability and innovation
 • Malmö
 • Skövde
 • SLU
 • Södertörn
 • Stockholm
 • Umeå
 • Uppsala
 • Uppsala Gotland Campus
 • Örebro