Learning Swedish – ett nybörjarmaterial online

Nybörjarkursen i svenska, learningswedish.se, uppdaterades och flyttades i början av 2022 till en ny lärplattform, men sajten stängs nu ned vid årsskiftet.
Två personer beställer fika på ett café.

Efter uppdateringen har kursmaterialet främst använts i svenskundervisingen för internationella studenter i Sverige, bland annat vid Stockholms universitet och KTH, svenskstuderande i vid universitet i utlandet samt som självstudiematerial. Learning Swedish kommer tyvärr att stängas ned i slutet av december 2022.


Texterna i kursen kretsar kring några utländska studenter som pluggar vid ett svenskt universitet. Utvecklingsarbetet har varit inriktat på att tillgänglighetsanpassa materialet, förenkla navigeringen i kursen, skriva bättre instruktioner samt att göra rättningsfunktionen av övningarna tydligare. Materialet fungerar lika bra i mobilen som på datorn.

Learning Swedish erbjuder ett omfattande studiematerial som antingen kan användas för självstudier eller som “blended learning” i lärarledd undervisning. Materialet är indelat i tre moduler. I de två första modulerna är källspråket engelska, men i den tredje och sista modulen är alla instruktioner på svenska. Utöver texter, ljudfiler (ca 1500) och övningsuppgifter (ca 200 st.) finns en uttalsdel, en grammatik, ett fraslexikon och ett diskussionsforum.

Materialet är särskilt lämpligt för kortare intensivkurser för studenter som är vana vid en snabb progression och som har goda kunskaper i engelska.

Om du är nyfiken på materialet och vill använda det under hösten 2022, skriv till learningswedish@si.se. Detta gäller i första hand svensklärare vid universitet och högskolor i utlandet och i Sverige.


Learning Swedish har utarbetats av Svenska institutet i samarbete med svenska och utländska universitet. I projektgruppen ingår svensklärare från Dalarnas högskola, Gents universitet, Islands universitet, KTH och Stockholms universitet.