Learning Swedish – ett nybörjarmaterial online

SI:s nybörjarmaterial i svenska, Learning Swedish, har uppdaterats och flyttades i början av året till lärplattformen Canvas.
Två personer beställer fika på ett café.

Texterna i kursen kretsar kring några utländska studenter som pluggar vid ett svenskt universitet. Utvecklingsarbetet har varit inriktat på att tillgänglighetsanpassa materialet, förenkla navigeringen i kursen, skriva bättre instruktioner samt att göra rättningsfunktionen av övningarna tydligare. Materialet fungerar lika bra i mobilen som på datorn.

Learning Swedish erbjuder ett omfattande studiematerial som antingen kan användas för självstudier eller som “blended learning” i lärarledd undervisning. Materialet är indelat i tre moduler. I de två första modulerna är källspråket engelska, men i den tredje och sista modulen är alla instruktioner på svenska. Utöver texter, ljudfiler (ca 1500) och övningsuppgifter (ca 200 st.) finns en uttalsdel, en grammatik, ett fraslexikon och ett diskussionsforum.

Materialet är särskilt lämpligt för kortare intensivkurser för studenter som är vana vid en snabb progression och som har goda kunskaper i engelska.

Kursen är en pilotprojekt under 2022 och har ett begränsat antal platser. Om du är nyfiken på materialet och vill testa det under hösten 2022, skriv till learningswedish@si.se. Detta gäller i första hand svensklärare vid universitet och högskolor i utlandet och i Sverige.


Learning Swedish har utarbetats av Svenska institutet i samarbete med svenska och utländska universitet. I projektgruppen ingår svensklärare från Dalarnas högskola, Gents universitet, Islands universitet, KTH och Stockholms universitet.