Utvidgat Erasmusutbyte – ny bidragsform för lärosäten inom EU

Centre for Scandinavian Studies vid Lunds universitet (CSS) och Svenska institutet arbetar för att främja samarbeten mellan svenska och utländska lärosäten som bedriver undervisning och forskning i svenskämnet (språk, litteratur, media, kultur).
Två studenter sitter vid ett bord och en lärare står bredvid.

För lärosäten inom EU som har Erasmusavtal med svenska universitet finns möjlighet att ha en gästlärare från det svenska samarbetslärosätet i upp till fem veckor. Syftet är att stärka värdinstitutionens anknytning till lärosäten i Sverige genom utbildnings- och forskningssamarbeten.

Lärare vid svenska universitet och högskolor har alltså en möjlighet att söka bidrag från CSS och SI för att stanna kvar ytterligare en tid vid det utländska lärosätet i samband med ett Erasmusutbyte. Ansökan görs på CSS:s webbplats.

Läs mer om om ”Medel för korttidsutsända svensklärare i Europa” på CSS:s webbplats

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2022 och därefter den 15 februari 2023.