Samtal om Sverigebilden 2018 på SI:s frukostseminarium

Svenska institutet genomför löpande studier för att följa och analysera omvärldens mångfacetterade uppfattningar om Sverige. Tisdagen 5 mars arrangerades ett frukostseminarium för att presentera den senaste årsrapporten över bilden av Sverige utomlands och många intressanta diskussioner uppstod.


På seminariet presenterade SI:s analytiker Jacob Stenberg rapporten och berättade om hur SI följer bilden av Sverige, bland annat genom egna landsstudier, internationella index och genom att analysera samtalet om Sverige på digitala plattformar.

Rapporten visar att Sverige toppar internationella index och utmärker sig inom hållbarhet, innovation och globala frågor. På digitala plattformar är samtalet om Sverige mångfacetterat och handlar om alltifrån sport och underhållning till politik och migration. Trots återkommande negativ rapportering om Sverige, inte minst kring frågor som rör invandring och integration på sociala medier, är bilden av Sverige utomlands fortfarande positiv.

Efter presentationen av rapporten följde en paneldiskussion med inbjudna gäster: Christian Christensen, professor i journalistik från Stockholms universitet; Maddy Savage, frilansjournalist och Susanna Le Forestier, chef för avdelningen för Sverigekommunikation på SI. SI:s kommunikationschef Anna Rudels modererade samtalet som bland annat berörde frågan om hur viktiga internationella index och rankningar verkligen är, uppmärksamheten kring det svenska valet  och framtidsspaningar kring heta ämnen kopplade till Sverige kommande fem år.

Svenskarnas stora inhemska intresse av ”Sverigebilden” togs även upp – är det bara vi i vårt land som är så besatta av vår egna självbild? Susanna Le Forestier, chef för avdelningen för Sverigekommunikation:

– För att kunna bygga relationer och långsiktigt förtroende för Sverige behöver vi faktabaserad kunskap om bilden av vårt land utomlands. Vi är ett litet och exportberoende land och vi behöver goda relationer till vår omvärld.

Maddy Savage, frilansjournalist, reflekterade kring diskussionen i sociala och traditionella medier om migration, och varför vi bör titta mer på de berättelser som handlar om kompetensutvisningar och dess påverkan på Sveriges förutsättningar att locka internationella talanger:

Christian Christensen, professor i journalistik Stockholms universitet talade om Sveriges symboliska värde – både kulturellt och politiskt- och varför landet därför används som slagträ i diskussioner i medier: