Samtalet om Sverige i utlandet 5–13 maj

Antalet artiklar i internationell nyhetsmedia om Sverige och corona de senaste veckorna är något färre än i mars och april. Att Sverige valt en strategi som sticker ut är inte längre en nyhet. Den senaste veckan har det förekommit ett antal artiklar som påpekar att Sverige har unika förutsättningar för att undvika en lockdown med hög tillit mellan regering, myndigheter och befolkning samt en kultur som möjliggör social distansering.
Antal nyhetsartiklar och inlägg på sociala medier, bloggar, formum ochandra digitala plattformar om Sverige och Corona per vecka 15/4 - 12/5

Större delen av rapporteringen är neutral, men den senaste veckan har något fler artiklar i Polen, Ungern, Ryssland och Italien haft negativ tonalitet. I Argentina har Sverige varit omskrivet efter att presidenten uttalat sig om Sverige som ett avskräckande exempel.

Mest delade artikeln på engelska om Sverige och corona 6 - 13 maj
Mest delade artikeln på engelska om Sverige och corona 6 – 13 maj

Den mest delade artikeln på engelska är Newsweeks “Sweden’s Coronavirus Death Toll ’Horrifying’ Says Scientist Behind Country’s Anti-Lockdown Strategy”. SI noterar att fyra av de mest delade artiklarna på engelska har en negativ tonalitet. Den samlade bedömningen är dock fortsättningsvis att huvuddelen av rapporteringen är neutral. Mer neutral till negativ i Storbritannien och mer neutral till positiv i USA. SI bedömer att diskussionen i USA är mer differentierad när det gäller vilken strategi som är den mest verkningsfulla.

En stor del av rapporteringen handlar om Sverige och den ekonomiska utvecklingen och arbetslösheten. I de flesta länder vi följer förs resonemang om hur olika strategier att hantera pandemin påverkar ett lands ekonomi. I beskrivningen av Sveriges ekonomiska prognoser och utfall jämför man ofta med de övriga nordiska länderna. Prognoser och rapporter från Riksbanken, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och andra svenska och europeiska myndigheter används ofta som källor och vi noterar att informationen tolkas på olika sätt. Det förekommer rapportering som visar att Sverige kommer klara sig sämre än andra länder, särskilt jämfört med de nordiska grannländerna, men det förekommer också rapportering som visar att Sverige kommer att klara sig förhållandevis bra. Frågans komplexa natur reflekteras i rapporteringen.

Läs mer i veckorapporten om samtalen om Sverige och covid-19 6 – 13 maj