Film från seminarium: den internationella rapporteringen om det svenska valet

På Handels och Sverigefrämjardagarna 19-22 november presenterades Svenska institutets rapport "Notis eller världsnyhet".

Handels och Sverigefrämjardagarna är en årlig konferens som arrangeras av Utrikesdepartementet, Kulturdepartementet och Svenska Institutet. Temat för i år var ”Relation och utbyten – över gränser och mellan stuprör”. Bland talarna återfanns bland annat framstående externa aktörer inom AI, handelspolitik, exportfrämjande, innovation och kulturområdet.

Nu kan du se den filmade presentationen om hur det svenska riksdagsvalet rapporterades om i internationella medier. Jacob Stenberg, analytiker på Svenska institutet, presenterade resultaten ur rapporten ”Notis eller världsnyhet? Det svenska valet 2018 i internationell rapportering och på sociala medier”. Rapporten undersöker hur stora nyhetsmedier i nio olika länder – Frankrike, Kroatien, Polen, Ryssland, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och USA – rapporterade om det svenska riksdagsvalet, samt hur valet diskuterades i engelskspråkiga sociala medier och nyhetsmedier globalt. Resultaten jämförs även med det utrymme andra nyheter från Sverige fått under året internationellt.

Se hela den filmade presentationen av Jacob Stenberg här. 

Läs rapporten”Notis eller världsnyhet? Det svenska valet 2018 i internationell rapportering och på sociala medier” här.