SI alumner deltar i Nobel week dialogue

10 SI-alumner från Georgien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland deltog i Nobel Week Dialogue i Stockholm. Temat på årets evenemang var ”Water matters”.

Alumnerna, som är f.d. SI-stipendiater och deltagare i SI:s ledarskapsprogram, är engagerade i frågor som rör vatten och hållbarhet. SI har beviljat alumnerna finansiellt stöd för arrangera lokala aktiviteter på temat och möjliggjorde även för alumnerna att delta i Nobel Week Dialogue i Stockholm där de fick möjlighet att höra nobelpristagare diskutera vattenrelaterade frågor utifrån sina olika perspektiv.

Alumnernas projekt syftar till att bidra till en hållbar utveckling kring vattenfrågor i sina hemländer och kommer att genomföras under det första kvartalet 2019.