SI avblockerar konton på @sweden

Den 8–14 maj 2017 gästades Svenska institutets Twitterkonto @sweden av en expert inom nätsäkerhet. Under sin vecka som @sweden använde hon med SI:s godkännande en blockeringslista och SI beslutade att låta listan ligga kvar även då en ny twittrare gick in i rollen som @sweden.

Nu väljer myndigheten att ta bort förra veckans blockeringar. SI ber dem som har blockerats felaktigt om ursäkt och fortsätter att utreda frågan.

”Många har hört av sig till SI och varit upprörda över att de blockerats från @sweden på felaktiga grunder. Vi behöver ta ett steg tillbaka för att närmare granska förutsättningarna för att blockera”, säger Jenny Ljung, chef för enheten för Sverigekommunikation på SI. ”Vi ser att det väcks många frågor om hur vi som myndighet bör agera när det gäller blockeringar på Twitter. De personer som vi har bidragit till att blockera på ett felaktigt sätt vill vi uppriktigt be om ursäkt.”

Blockeringarna som infördes förra veckan bestod av en stor mängd, framför allt internationella, konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets. På listan fanns dock även svenska konton som blockerats av andra skäl och efter curatorns egen bedömning – även konton som aldrig tidigare interagerat med @sweden. Förra veckans blockeringar hävs nu.

SI har även tidigare givit curatorerna frihet att blockera användare, men förra veckan skedde det i större skala och dessutom förebyggande. SI: s bedömning var att blockeringarna bidrog till ökad säkerhet på kontot och att samtalsklimatet på @sweden förbättrades avsevärt under veckan. Men SI ser också behovet av att utreda frågan om vad som gäller för blockeringar i förhållande till yttrandefrihet och myndighetsutövning.

En komplex spelplan

”Vi ser att näthatet är ett stort problem för yttrande- och åsiktsfriheten”, säger Jenny Ljung. ”Det begränsar våra curatorer, det skrämmer och det gör att dialogen mellan människor minskar. Vi hoppas att vårt fortsatta arbete kan bidra till att hitta bra vägar för ett mänskligare Twitter.”

SI fortsätter sitt arbete med att hantera näthat. En djupanalys som myndigheten genomförde under vintern visade att tre fjärdedelar av det näthat som drabbar @sweden kommer från konton som aldrig tidigare interagerat med kontot.

”Twitter är en komplicerad arena och den digitala världen är extremt rörlig”, säger Jenny Ljung. ”Vi utvecklar @sweden tillsammans med våra curatorer och nu har vi stött på flera frågeställningar som vi måste undersöka vidare för att vara säkra på att vi agerar rätt på en komplex spelplan.”

SI fortsätter att arbeta mot näthat och att värna säkerhet för twittrarna på @sweden. Möjligheten för dem att blockera personer som i sin interaktion med @sweden inte följer vår Code of Conduct gäller fortsatt.

Läs mer om Curators of Sweden här.