SI bjuder in till leverantörsträff

Svenska Institutet avser att upphandla en partner för Outsourcing av IT-drift och har i dagarna gått ut med en RFI.

RFI:n genomförs i två steg. I det första steget har ditt företag möjligheten att skriftligen besvara ett antal frågor som SI har identifierat som viktiga inför upphandlingen. I samband med detta får företagen möjlighet att anmäla sitt intresse för att komma till nästa steg som är en leverantörsträff.

Leverantörsträffen sker den 28 augusti hos Svenska Institutet i Stockholm och är ett viktigt tillfälle för oss att få berätta om vår verksamhet, vart vi är på väg och besvara frågor som ni har. Vi får också möjlighet att träffa er leverantörer för att diskutera RFI:n och få en bättre inblick i era erbjudanden.

Här hittar ni presentationerna om SI från leverantörsträffen:

Introduktion till SI

PPT: Leverantörsträffen

De första 15 företag som lämnat RFI-svar bjuds in till träffen. RFI-svaren ska vara SI tillhanda senast 15 augusti kl. 23:59 via Tendsign.

RFI:n kan ni hitta via upphandlingsportalen Opic här:

Eventuella frågor och svar hanteras via Tendsign fram till leverantörsträffen. Mer information hittar du i länken till inbjudan ovan.