SI firar 10-årsjubileum av strategiskt samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arrangerade i veckan en heldagskonferens för att uppmärksamma tio år med EU:s strategi för Östersjöregionen och ramverket kring EU:s Östliga partnerskap. Syftet med konferensen var att dra lärdomar av samarbetet i regionen samt att diskutera framtida utmaningar och möjligheter.

Dagen inleddes av Svenska institutets Generaldirektör Madeleine Sjöstedt. Hon lyfte bland annat Sveriges aktiva roll i att strategierna kom till. Sverige var ordförande i EU 2009 när EU:s strategi för Östersjöregionen beslutades och ramverket för EU:s Östliga partnerskap initierades gemensamt av Sverige och Polen samma år. Sjöstedt beskrev detta som en början på ett decennium av fördjupade samarbeten och belyste också SI:s unika roll i att möjliggöra samarbeten kring gemensamma utmaningar.

– Sedan 2013 har vi stöttat drygt 260 projekt som inkluderat fler än 1100 samarbetspartners och som genom sina projekt har nått minst 15 000 aktörer i regionen. Vi kan se att de flesta partnerskap håller i många år efter det att vårt stöd har upphört. Det tycker vi är ett tecken på att vi är bra på att identifiera projekt med potential till utveckling och långsiktighet.

Kvinna som föreläser.
Generaldirektör Madeleine Sjöstedt. Foto: Magnus Liam Karlsson

Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan berättade om den demokratiska utvecklingen i transitionsländerna och Kurt Bratteby, avdelningschef Internationella relationer, Svenska institutet beskrev Svenska institutets verksamhet i Östersjöregionen, möjligheter till samarbete och vad verksamheten resulterat i.

Sofia Wennerstrand, Nationell samordnare för EU:s strategi för Östersjöregionen, Statsrådsberedningen och Anna Westerholm Sveriges ambassadör för Östliga partnerskapet på Utrikesdepartementet är nationellt ansvariga för respektive strategi. De berättade om framstegen i regionen sedan strategierna tillkom för tio år sen. De beskrev även arbetet med pågående revidering av strategierna och när de förväntas vara beslutade.

Deltagare fick tips om vad som är viktigt att tänka på när man söker finansiering från SI. Foto: Magnus Liam Karlsson

Deltagarna fick under dagen tips och råd om hur man kan kommunicera projekt och dela med sig av resultat. De fick även diskutera vilka behov av samarbeten och stöd som finns de kommande åren och hur SI kan stötta aktörer i det. Vidare fick de handfasta tips om vad som är viktigt att tänka på när man söker finansiering från SI.

I samband med konferensen öppnade utlysningen för projektinitiering som pågår fram till 12 februari 2020.  Stödformen riktar sig till svenska aktörer som vill arbeta med gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön.

Mer information om utlysningen hittar du här:

En man lyssnar i samtal med en kvinna.
Under konferensen diskuterade man framtida utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen. Foto: Magnus Liam Karlsson