SI Leader Lab – för samman unga ledare för jämställdhet

SI Leader Lab, är ett nytt ledarskapsprogram som samlar nästan 60 unga ledare i det civila samhället från Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika. Det övergripande målet är att stärka ledare som arbetar för jämställdhet.

Alla deltagare arbetar för att bidra till jämställdhet i sina hemländer och SI Leader Lab vill få deltagarna att växa som ledare, utveckla sina förmågor att påverka och skapa nätverk.

-SI Leader Labs fokus ligger på att ge deltagarna en möjlighet att utvecklas som ledare, de får även fördjupa sin kunskap i team och organisationsutveckling, mänskliga rättigheter och påverkansarbete, säger Maria Henoch, en av de programansvariga.

Programmet pågår under åtta månader och blandar online-möten med två träffar i Sverige och har utvecklas i samarbete med Hyper Island. Innan träffen i Stockholm har deltagarna haft en onlinemodul.

Margareta Bloom Sandbäck. Bild: Pamela i Stockholm under SI Leader Lab.

-SI Leader Lab använder nya plattformar och verktyg som jag inte visste fanns, så redan innan vi startade hade jag redan börjat lära mig. Det var 60 personer online på en skärm och det är mycket. Men det var väldigt välorganiserat och efter det onlinemötet insåg jag att man faktiskt kan få kontakt och skapa relationer med människor online, säger Pamela Moussalem från Libanon som arbetar främst med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Pamela har varit på plats i Stockholm och tillsammans med de andra deltagarna har hon genomfört ”labs” på olika teman, till exempel en form av storytelling kring hur du använder din egen berättelse i ditt påverkansarbete.

Nästa träff i Leader Lab kommer att äga rum i Malmö 23 mars – 3 april 2020.

Läs mer om programmet här