SI-produktioner nominerade till Publishingpriset

Svenska institutets YouTube-koncept “Stories from Sweden“ och trycksaken ”The Map of Sweden” har nominerats till Publishingpriset, en jurybedömd tävling för film, trycksaker och webb.

”Stories from Sweden”-filmerna riktar sig till en ung, internationell målgrupp och vill inspirera inom områden där Sverige har en stark roll, t.ex. hållbarhet, innovation och samhällsfrågor. Inom dessa områden försöker SI hitta kända och okända svenskar som förändrar, utmanar och går sin egen väg. ”Stories from Sweden” är deras berättelser.

Nå unga genom YouTube

”YouTube är en viktig kanal för oss, eftersom vi vill nå en ung målgrupp, så det är väldigt roligt att våra ”Stories from Sweden”-filmer uppskattas av en professionell jury,” säger Sara Djupsund, projektledare.

Kännedomen om Sverige är generellt sett lägre hos unga, och eftersom YouTube är en av de största plattformarna hos yngre målgrupper runt om i världen har SI valt att satsa på denna kanal. Studier visar att yngre målgrupper använder sig av YouTube framför allt i syfte att inspireras, få en ny syn på världen och utveckla sig själva.

”Stories from Sweden”-filmerna har SI tagit fram i samarbete med Seventy Agency och Most Film.

Karta för barn

”The Map of Sweden” är en rikt illustrerad och informativ Sverigekarta, som ger en övergripande bild av landet. Den riktar sig till barn och unga i hela världen, och har ett format som passar bra att sätta upp på väggen.

Svenska institutet

”Vi lade ner mycket tid och kärlek på den här trycksaken, för att göra den så attraktiv som möjligt för barn och unga runt om i världen. Det är hedrande att få ett erkännande av att resultatet blev bra,” säger Emma Robertson, projektledare och redaktör.

Trycksaken har funnits i olika utformning under många år och beställs framför allt av svenska ambassader och skolor i utlandet. Den nuvarande versionen har tagits fram i samarbete med Kidler AB och finns tillgänglig på engelska, ryska, spanska och svenska, och snart även på arabiska, franska och kinesiska.

I och med att SI har i uppdrag att öka kännedomen och förtroendet för Sverige i andra länder, är barn och unga en viktig målgrupp – de är morgondagens beslutsfattare, resenärer och företagare.

Se ”Stories from Sweden”:

Kika på “The Map of Sweden”: