SI ska forma regeringens nya exportpris

Regeringen har beslutat inrätta ett exportpris för Kulturella och Kreativa Näringar (KKN).

Svenska institutet har fått uppdraget att i februari 2017 lämna ett förslag för utformning och inriktning på ett sådant pris. Avsikten är att ett pris ska kunna uppmärksamma aktörer i hela bredden av de kulturella och kreativa sektorerna. SI får uppdraget mot bakgrund av institutets långa erfarenhet av samarbeten med aktörer i dessa sektorer, i arbetet med att synliggöra och skapa förtroende för Sverige utomlands. SI kommer att utforma ett förslag i nära samverkan med representanter för de kulturella och kreativa sektorerna.