SI-stipendiat forskar om skattelotterier i Georgien

Med två utlysningar per år beviljar SI stipendier för studier, forskning och expertvistelser i länderna som ingår i EU:s östliga partnerskap och Ryssland. Syftet är att bidra till långsiktiga samarbeten och utbyten mellan aktörer i Sverige och i programländerna.

Lotta Björklund Larsen forskar om skattesystem och incitament för medborgare att betala skatt.  Under våren 2019 erhåller hon stipendium genom Visbyprogrammet för att genomföra en fältstudie i Georgien. Här berättar hon om sitt projekt vid ISET-PI (International School of Economics at TSU).

Vad gör du idag?
– Jag är i Georgien och är i full färd med att genomföra fältarbetet som skall ge etnografi till en studie om ett skattelotteri som genomfördes här 2012. Skattelotterier finns på olika ställen i världen där vanliga kvitton från köp används som lotter. De arrangeras av skattemyndigheter med avsikten att öka utskriften av formella kvitton och därmed få företag att betala ”rätt skatt”. Man kan säga att köparna blir en del av myndighetens kontrollmekanism. Georgiens skattelotteri avslutades i förtid och mitt projekt är en del av en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av lotteriet.

Vi (jag samarbetar med Nino Munch som tolkar) intervjuar och talar med olika intressenter och deltagare i lotteriet: butiksägare och butiksanställda i stora och små affärer, gatuförsäljare och i stånd i Tbilisis enorma bazar, med anställda och även med generaldirektören på skattemyndigheten som bestämde införandet av skattelotteriet. Jag förbereder också föreläsningar och en workshop om beskattning som skall hållas i ISET-PIs (International School of Economics – Tbilisi State University) regi.

Vad fick dig att söka stipendium från SI?
– Jag hade en dialog med forskare på ISET-PI och SI erbjöd en god möjlighet för att konkret samarbeta med dem.

Vad har stipendiet inneburit för ditt projekt?
– Helt enkelt att det är möjligt att genomföra!

Hur bidrar projektet till en hållbar utveckling i regionen?
– Förhoppningsvis kan projektet öka medvetandet om att en bred ansats och olika forskningsperspektiv behövs för att förstå beskattningens samhällspåverkan. Som Joseph Schumpeter sa gör ju beskattning samhället möjligt! Jag är antropolog med en bred erfarenhet av skatteforskning och mina kollegor här på ISET är nationalekonomer. Vårt projekt är inte enbart en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av skattelotteriet utan också ett spännande metodologiskt samarbete mellan olika discipliner.

Vad kommer du att minnas mest från din tid i Georgien?
– Människors enorma vänlighet men också att det bland grupper i samhället finns en djup misstro mot myndigheter.

Vilka möjligheter ser du för att fortsätta samarbetet?
– Vi funderar på andra forskningsansökningar för att fördjupa vårt samarbete och ta fatt i en av de många utmaningar som Georgien ställs inför.

Läs mer om projektet på ISETs hemsida.