SI stödda projekt medverkar i kampanjen Mitt Europa

Mitt Europa är en informationssatsning kring EU-finansierade projekt över hela EU under tiden kring Europadagen 9 maj. I Sverige arrangeras mer än 100 aktiviteter från Gällivare i norr till Hammenhög i söder under de två första veckorna i maj.

Under en vecka, 5-13 maj, öppnar EU-finansierade projekt och företagssatsningar upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengarna gör nytta i samhället

En del av dessa EU-projekt kommer igång genom att de först har fått stöd från Svenska institutet för att starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen. Flera projekt går sedan vidare och söker finansiering från någon av EU:s fonder. Läs mer on projektinitiering här

Svenska institutet gör det även möjligt för pågående EU-projekt att inkludera ett tredje land i samarbetet. På detta sätt kan organisationer från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland följa ett pågående EU-projekt. Läs  mer om stödformen tredjelandssamverkan.

NonHazCity – lev kemikaliesmartare

NonHazCity smygstartar Mitt Europa kampanjen med en utställning ska inspirera dig som vill leva lite mer kemikaliesmart. Se vad fem kända Stockholmsprofiler har rensat ut från sina hem eller leta efter kemikaliesynder i miniformat. Till utställningen hör en soptunna med saker som familjerna sorterat ut efter kemikaliecentrums besök; leksaker, köksredskap och hygienprodukter som av en eller annan anledning har fått lämna hemmet. Vid utställningen kan besökaren genom filmer även få följa med hem till Stockholmsprofilerna. De kan också titta in i miniatyrvärlden i ett dockskåp och läsa de tillhörande tipsen.

Besök den kemikaliesmarta utställningen i Tekniska nämndhusets foajé, Fleminggatan 4 i Stockholm, 23 april-4 maj 2018.

NonHazCity  syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Stockholms stad leder projektet med partners från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Projektet involverar flera kommuner i länderna runt Östersjön; Stockholm, Västerås, Åbo, Pärnu, Riga, Šilalė, Kaunas, Gdańsk och Hamburg.

Genom dotterprojektet BEL-NonHazCity, som finansieras av Svenska institutet, involveras även två kommuner i Vitryssland; Ivie och Vilejka.

De deltagande kommunerna ska:

  • Ta fram kemikaliehandlingsplaner för exempelvis byggande, upphandling och kemikalieregister.
  • Få bättre kunskap om vilka källor till skadliga ämnen som är mest relevanta att åtgärda lokalt.
  • Stötta lokala verksamheter att bli mer kemikaliesmarta.
  • Genomföra informationskampanjer som ökar medvetenheten om miljögifter hos befolkningen.

Läs mer på projektets hemsida:

Läs mer om kampanjen Mitt Europa: eller på Facebook