SI stödjer internationalisering vid lärosäten i Östliga Partnerskapet

Under 2019 får fem svenska lärosäten stöd från SI för att genomföra program som ska stärka internationalisering vid lärosäten i Östliga Partnerskapet.

Den 22 januari träffades programkoordinatorerna på SI för en kick off, där varje lärosäte presenterade sina program och nätverkade. SI presenterade förutsättningarna för genomförande av programmen som syftar till att förbättra förutsättningarna för internationalisering i regionen.

Under året kommer Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Malmö Universitet, Sveriges Lantbruks Universitet (SLU), Uppsala Universitet och Umeå Universitet att på olika sätt arbeta tillsammans med lärosäten i regionen för att gemensamt arbeta fram nya lösningar och bygga upp kunskap inom exempelvis pedagogik, ICT och studentutbyten.

Mellan de fem beviljade programmen ingår totalt 34 lärosäten från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Sverige, Ukraina och Vitryssland.