SI tar krafttag för att skydda det fria ordet på @sweden

På Sveriges officiella Twitterkonto, @sweden, skriver en ny twittrare varje vecka. Svenska institutet kämpar mot det växande näthatet, som drabbat detta konto hårt. Nu har ett stort antal konton blockerats från @sweden.

Texten har uppdaterats med fetade texten under ”Blockerade konton” nedan 2017-05-19.

Twitter är en komplicerad arena, med ett ofta hårt samtalsklimat och en stor mängd hot och hat. På @sweden (Curators of Sweden) ger SI varje vecka en ny person, curator, förtroendet att dela sina åsikter och idéer och interagera med människor från hela världen, utifrån SI:s riktlinjer. Genom mångfalden av individer ger @sweden inte en bild av Sverige, utan flera.

Men det fria ordet på @sweden hotas av det ökade näthatet. SI har sedan hösten 2016 arbetat med att analysera näthatet på kontot.

”Vi har sett att näthatet främst drabbar kvinnor, personer som tillhör en minoritet och dem som uttrycker starka åsikter”, säger Jenny Ljung, chef för enheten för Sverigekommunikation på SI. ”Om en curator representerar alla tre variablerna, vet vi att det blir en tuff vecka på @sweden-kontot.”

Curatorns mandat

Curatorn har under sin vecka frihet att välja teman, hur hen uttrycker sig, med vem hen interagerar och vilka konton hen blockerar.*

Under veckan 8–14 maj 2017 gästades @sweden av Vian Tahir, en expert inom nätsäkerhet, som till vardags arbetar med att hjälpa andra att skydda sig mot troll och näthat. Under sin vecka som @sweden har hon med SI:s godkännande använt en blockeringslista, som är framtagen i samarbete med andra experter på näthat. SI har även tidigare givit curatorerna frihet att blockera användare, men denna vecka har det skett i större skala, enligt systematik och dessutom förebyggande. Det har inneburit att även konton som aldrig tidigare interagerat med @sweden har blivit blockerade.

”I vår djupanalys av @sweden har vi kunnat se att tre fjärdedelar av näthatet kommer från konton som aldrig tidigare interagerat med oss”, säger Jenny Ljung. ”För att skydda sig mot näthat räcker det alltså inte att blockera när något väl händer. Vi måste också arbeta förebyggande för att skapa en säker arena för våra curatorer.”

Blockerade konton

Uppdatering 2017-05-19: Alla konton avblockerades 2017-05-16. SI har fått frågor och reaktioner från twittrare som upplever att de har blivit felaktigt blockerade. SI ser att vi som myndighet inte har möjlighet eller bör klassificera de blockeringar som infördes under vecka 19 på det sätt som vi tidigare har kommunicerat. Det kan också vara så att twitteradresser av till exempel tekniska skäl har blockerats av misstag. På grund av detta har vi har valt att avblockera alla konton. SI ger alltid @sweden-curatorn frihet att blockera konton utifrån egen bedömning för att öka tryggheten i det rådande klimatet på Twitter. Vi kan därför inte ange grunden för varje enskild blockering. SI ber om ursäkt för felaktiga blockeringar och missförstånd kring skälen för blockering.

Blockeringslistan som nu lagts in på @sweden består av:

  • Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld.
  • Cirka 2 000 övriga spamkonton, till exempel porrbotar och konton som spammar reklam eller DM-virus.
  • Utöver detta har det också funnits ett fåtal konton som blockerats utifrån curatorns bedömning.

Listan på blockerade konton reviderades löpande under förra veckan, och SI fortsätter att se över den. SI bedömer att blockeringarna i sin helhet har bidragit till en ökad säkerhet på kontot och att samtalsklimatet på @sweden förbättrats avsevärt. Många följare har hört av sig med positiva kommentarer kring åtgärden, men det har också kommit reaktioner från twittrare som fått sina konton blockerade och känner sig orättvist behandlade.

Den som upplever sig ha blivit blockerad från @sweden av misstag kan rapportera det via detta formulär, så ser SI över blockeringen.

*En twittrare som blivit blockerad från @sweden kan inte interagera med kontot, men kan fortfarande läsa alla inlägg på kontot via en webbläsare. Läs mer på twitter.com.

Läs mer om Curators of Sweden här.