SI vidtar åtgärder efter ökat hat på @sweden

Den senaste tiden har förekomsten av hat och hotfulla kommentarer på och kring Sveriges officiella Twitterkonto @sweden ökat kraftigt. Svenska institutet vidtar nu en rad åtgärder.

Curators of Sweden, eller @sweden på Twitter, är ett konto som drivs av SI, men där olika personer väljs ut att twittra på kontot, en vecka i taget. SI tror starkt på grundtanken med det här kontot, att det ska fungera som en viktig plattform för yttrandefrihet och demokrati, och har nu infört en rad förändringar kring administrationen av kontot. Detta för att göra det möjligt för de curatorer som SI har utsett att fortsätta verka i ett hårdnande klimat.

Utöver att SI nu har ökad kontakt med curatorerna före och under den vecka de twittrar på @sweden, har tagit fram tydligare instruktioner och en ny och skarpare uppförandekod för alla som interagerar med kontot, samt implementerat en larmfunktion som meddelar SI vid onormalt mycket aktivitet på sidan, kommer SI nu att låta blockeringarna som en curator gjort ligga kvar i stället för att, som tidigare, ta bort dem när en ny curator tar vid efter en vecka.

SI kommer noga att följa effekten av de vidtagna åtgärderna och ser kontinuerligt över hur vi kan arbeta med kontot för att kunna ge ett bättre stöd till och öka tryggheten för curatorerna.

Grundläggande information om Curators of Sweden.