Sida, Svenska institutet och Vinnova ger svenska lärosäten möjlighet att ansöka om stöd att genomföra ett globalt ledarskapsprogram

Tillsammans med myndigheterna Sida och Vinnova erbjuder nu SI svenska lärosäten möjligheten att ansöka om stöd för att genomföra ett globalt ledarskapsprogram med syftet att stärka nyckelpersoners förmåga att bidra till en hållbar omställning enligt Agenda 2030.  
Sida, Svenska institutet respektive Vinnovas logotyper i rad.

Sida, Svenska institutet och Vinnova ser att svenska lärosätens expertis, erfarenhet och nätverk är en viktig del i att mobilisera det bästa Sverige har att erbjuda för en globalt långsiktigt och hållbar samhällsutveckling. Inom ramen för regeringens ”Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling” efterlyser nu de tre myndigheterna innovativa idéer för att utveckla ett globalt ledarskapsprogram i världsklass.  

Programmet ska rikta sig till individer i ledande ställning med potential att bidra till en hållbar samhällsomställning. Syftet är att stärka nyckelpersoners förmåga att bidra till en hållbar omställning enligt Agenda 2030.  

För mer information om utlysningen.