SI:s Årsredovisning 2017 – vår roll är fortsatt viktig

Ny president i USA, desinformation och terror påverkade alla under det gångna året. SI:s Årsredovisning visar hur viktig vår verksamhet fortsätter att vara och även hur vi kan öka vår relevans på vissa områden.

SI:s egna studier och analyser under 2017 visar att synen på Sverige utomlands är stabil. Samtidigt kan vi konstatera att det existerar flera parallella spår i berättelsen om Sverige. Under året har SI stärkt kapaciteten att följa och analysera det internationella samtalet om Sverige på digitala plattformar. Och vi har fortsatt att verka för att tillsammans med och genom andra öka kunskapen om Sverige utomlands. Det handlar om relationsskapande aktiviteter, med fokus på unga talanger, opinionsbildare,
experter och beslutsfattare.

Läs hela Årsredovisningen här