SIs expertbesök ger resultat

Hösten 2016 arrangerade Svenska institutet ett expertbesök som nu har resulterat i ett gemensamt projekt om en innovationshub mellan en brasilianska organisation och Mjärdevi Science Park i Linköping

Under hösten 2016 arrangerade SI och Swedish Incubators & Science Parks, SISP, ett expertbesök inom ramen för Sveriges exportstrategi. Bland deltagarna från Brasilien fanns entreprenören Walker Massa, som driver en co-working space, Nos Coworking. Deltagarna från Brasilien besökte under den veckan Linköping, där de fick träffa nyckelpersoner från staden under ledning av Mjärdevi Science Park. Detta besök har lett till att Nos Coworking, drygt ett år efter besöket i Sverige och Linköping, nu har startat en hub i Mjärdevi.

Efter det första besöket som SI anordnade initierades en dialog med Niclas Söör, som startat DoSpace i Linköping. Dialogen har under det gångna året fortsatt mellan bolagen, men också tillsammans med Saab, Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park och Linköpings kommun, som alla ser ett intresse i att i högre utsträckning involvera den svensk-brasilianska gruppen i Linköping, där Nos Coworking kommer att bli noden i det arbetet. Det här går i linje med internationaliseringsarbetet av Mjärdevi Science Park.

Läs mer om Nos Coworking  och DoSpace här: