SI:s fortsatta arbete i Ryssland och Ukraina

Här berättar vi om hur SI:s verksamhet i Ukraina och Ryssland påverkas av Rysslands aggression, hur SI arbetar i nuläget och vad vi gör framåt.

SI bedriver sedan länge verksamhet och finansierar flera projekt i Ukraina och Ryssland. SI:s verksamhet i Ryssland är en del i regeringens strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland. Den finns att läsa i sin helhet på regeringen.se. 

Rådande omständigheter har lett till att SI avbryter allt stöd till statliga och offentliga aktörer i Ryssland, vilket tidigare meddelats. Enligt regeringens linje fortsättätter vi att stötta demokratifrämjande insatser i Ryssland eller initiativ som inkluderar ryska förändringsaktörer i exil. Vi följer utvecklingen í regionen noga och utvärderar hur vi kan stötta organisationer, projekt och individer på de sätt som är möjliga utifrån vårt uppdrag och aktuella anslag. 

Just nu pågår därför ett intensivt arbete med att ställa om och hitta nya möjligheter för att arbeta och bidra till en positiv utveckling i regionen, på kort och på lång sikt. Det har inneburit ett flertal avvägningar och interna beslut gällande SI:s verksamhet. Här presenteras några av dem kort: 

  • Vi kommunicerar nu via Telegram i de ryskspråkiga kanalerna då Instagram och Facebook blockerats.  
  • Planerade och pågående utlysningar för projektstöd har justerats eftersom ryska statliga aktörer inte kan delta.  
  • SI har avbrutit den planerade utlysningen av ett nytt program, New Partnerships Initiative, för stöd till mellanfolkligt samarbete med Ryssland. 
  • SI har beslutat att inte inkludera ryska och belarusiska deltagare i ledarskapsprogrammet Swedish Institute Management Programme Northern Europe 2022 som genomförs on-line. Ukrainska deltagare är välkomna att söka var de än befinner sig i världen. 
  • SI kommer även fortsatt att inkludera ryska sökande i stipendieprogrammen då det är angeläget att stödja unga förändringsaktörer inom akademi, media och civilsamhälle.  

Vad gör vi framåt?
 

SI arbetar just nu med en plan för hur vi kan stötta aktörer inom kultursektorn och civilsamhället i Ukraina och Belarus. Vi ser även över möjligheten att stödja projekt som inkluderar ryska förändringsaktörer.  

Parallellt med dessa initiativ pågår en dialog inom SI kring hur vi på bästa sätt kan stötta andra aktörer, parter och samarbetsorganisationer i Ukraina inom ramen för vårt uppdrag. 

 Uppdaterad information om förändringar och nya initiativ kommuniceras på si.se