SI:s GD Madeleine Sjöstedt talade om det svenska varumärkets framtid

Hur kan Sverige som industrination behålla sin konkurrenskraft i framtiden? Det var en fråga som diskuterades av ett stort antal intressenter och företrädare för industrisektorn i veckan. Madeleine Sjöstedt, SI:s GD var på plats för att ta del av dagen och tala om varumärket Sverige.

Sverige som industriland har stolta traditioner men med hela världen som spelplan och en digital revolution förändras gamla sanningar. Vad är egentligen status just nu och vilka blir nycklarna för att vara en kraft att räkna med även i framtiden? Det var utgångspunkten när Dagens industri och SSG Standard Solutions Group samlade representanter från Svensk industri för en heldag med debatt och strategiska diskussioner.

Näringsminister Ibrahim Baylan talade om hur ska svensk konkurrenskraft ska formas och Jacob Wallenberg diskuterade hur Sverige ska bibehålla och stärka sin ställning som industrination på den globala marknaden.

SI:s Generaldirektör Madeleine Sjöstedt talade om varumärket Sverige och hur behöver det laddas för att ligga i framkant globalt:

– Sverige ligger på många områden i framkant internationellt. Det finns direkta möjligheter för svenska företag att bygga på Sveriges goda anseende, och ett svenskt fokus på en hållbar framtid där det går att kombinera karriär och familjeliv. Det är perspektiv som är särskilt viktiga för den yngre generationen, framtidens globala beslutsfattare, opinionsbildare, talanger och konsumenter, menade Madeleine Sjöstedt.