SI:s resultat under 2018

Under förra året bidrog SI till fler alumnevent än någonsin, vi breddade vi vår kommunikation på ryska och genomförde en jämställdhetskonferens med deltagare från 100 länder.

SI har under förra året levererat på flera viktiga regeringsuppdrag. Fem digitala informationspaket togs fram inom regeringens samverkansprogram och under våren 2018 genomförde SI konferensen Stockholm Forum on Gender Equality, som samlade drygt 800 deltagare från hela världen.

Twitterkontot Curators of Sweden avslutades och insatser för rysktalande målgrupper stärktes genom
att Sveriges officiella webbplats har utvidgats till att också omfatta Estland, Lettland och Vitryssland.

Läs mer om vår verksamhet och resultat i SI:s årsredovisning.