Utlandslektorns uppgift är först och främst att undervisa i svenska språket men ofta även om svensk kultur och svenskt samhälle. En viktig del av tjänsten är att förmedla en bild av Sverige i dag och vara en ”Sverigeambassadör”. Med det avses att lektorn utöver språkundervisningen brukar ordna olika kulturella evenemang. Det kan vara allt från luciatåg och författarbesök till föreläsningar om Sverige inom alla möjliga områden.

Svenska institutet samarbetar med drygt 225 institutioner vid universitet runt om i världen som erbjuder svenskundervisning eller har kurser i Sverigestudier. I den här filmen får du träffa tre utlandslektorer som alla har lång erfarenhet av hur det är att arbeta som svensklärare vid ett utländskt universitet:

Läs mer om svenska språket i världen och om tjänsterna som svensklärare.