Sök stipendium för utresande svenskar

Är du intresserad av att studera, forska eller åka på expertutbyte till länderna i EU:s Östra Partnerskap eller Ryssland? Sök stipendium för vistelser upp till 12 månader senast 31 oktober.

Nu har du möjlighet att inom Visbyprogrammet söka stipendium för utbildnings- eller forskningsvistelse i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina eller Vitryssland. Stipendium kan sökas för 1 till 12 månader inom samtliga ämnesområden. Utlysningen är endast öppen för svenska medborgare eller personer som varit anställda minst två år vid organisationer, företag, myndigheter eller lärosäten i Sverige.

Stipendiet riktar sig i första hand till dig som är student, forskare eller verksam vid ett svenskt lärosäte och önskar förlägga en studie- eller forskningsvistelse i något av våra samarbetsländer. Vi välkomnar även representanter för andra svenska aktörer, som genom sin vistelse i något av våra samarbetsländer vill bistå i kapacitetsuppbyggnad eller utveckla samarbeten i Östersjöregionen, Ryssland och EU:s Östliga Partnerskap.

Sök mellan 1–31 oktober 2017 för vistelser som inleds under våren 2018.

Läs mer om Visbyprogrammet och ansökningsprocessen här.

Här kan du läsa intervjuer med två av våra tidigare stipendiater som valt att dela med sig av sina erfarenheter från Minsk respektive St Petersburg.