Sök stipendium för utresande svenskar

Nu utlyser Visbyprogrammet stipendier för utresande svenskar för utbildnings- eller forskningsvistelse i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina eller Vitryssland.

Är du student, forskare eller verksam vid ett svenskt lärosäte och önskar förlägga en studie- eller forskningsvistelse i något av våra samarbetsländer? Inom Visbyprogrammet erbjuder vi svenska studenter möjligheten att söka stipendium för vistelser mellan 1 och 12 månader i något av dessa länder.

Vi välkomnar även representanter för andra svenska aktörer, som genom sin vistelse i något av våra samarbetsländer vill bistå i kapacitetsuppbyggnad eller utveckla samarbeten i Östersjöregionen, Ryssland och EU:s Östliga Partnerskap. Nytt för denna ansökningsomgång är att det även går att söka stöd för vistelser i Armenien och Azerbajdzjan.

Ansökningsperioden är 1–30 april 2017 för vistelser som inleds under sommaren/hösten 2017.

Läs mer om Visbyprogrammet och ansökningsprocessen här.

Här kan du läsa en intervju med två av våra tidigare stipendiater som valt att dela med sig av sina erfarenheter från Minsk respektive St Petersburg.