Stadsutveckling i fokus när Equal Spaces flyttar till Izmir

Den smarta, hållbara staden och feministisk arkitektur är begrepp som förekommer i den svenska stadsutvecklingsdebatten. Men vad betyder dessa i en turkisk kontext, och vilka företeelser diskuteras där?

I samband med den nationella arkitekturveckan i Izmir, Turkiet arrangeras ett veckolångt program där svenska och turkiska aktörer kommer att mötas och utbyta erfarenheter kring urbana utmaningar. Programmet är en del av Equal Spaces – en långsiktig satsning som syftar till att stärka kunskapsutbytet mellan Sverige och Turkiet när det gäller arkitektur och stadsutveckling.

Bara en dryg vecka efter att Designbiennalen i Istanbul öppnat på temat ”A school of schools” med flera svenska aktiviteter under öppningsdagarna, arrangerar arkitekturcentret Mimarlik Merkezi en nationell arkitekturvecka i den turkiska staden Izmir.

I samband med arkitekturveckan lanserar Svenska institutet och Sveriges Generalkonsulat i Istanbul i samverkan med lokala samarbetsparter ett program som bland annat innehåller tre utställningar som på olika sätt relaterar till staden; Woodland Sweden, en utställning om träbyggande i Sverige, The Smart City som handlar om de utmaningar och möjligheter som urbaniseringen medför, och Aiming for Democratic Architectur, som visar ett 30-tal svenska exempel på hur demokratiska värden kan ta sig uttryck i arkitektur och stadsplanering.

Woodland Sweden och The Smart City visas på Mimarlik Merkezi och Aming of Democratic Architecture på konstgalleriet K2 under hela oktober. Till utställningarna knyts ett flertal publika program där olika frågeställningar ska diskuteras med medverkande experter från Sverige och Turkiet. Under veckan kommer svenska deltagare också att föreläsa och möta studenter på arkitektutbildningen på Izmir University of Economics, medverka i en Pecha Kucha på temat Equal Spaces, arrangera en regnbågsfärgad stadsvandring och bjuda in till salong och gemensamt görande under rubriken Touching Architecture. En del av Izmir kommer också att tonsättas genom ljudkonstnären Håkan Lidbos Singing Tunnel.

Länkar:
Equal Spaces i Izmir på Facebook
Mimarlik Merkezi/Arkitekturveckan i Izmir
KT Contemporary Art Center
Woodland Sweden
The Smart City
Aiming for Democratic Architecture