Statsbesök Irland med fokus på innovation

Den 22–24 maj 2019 avlägger kungaparet statsbesök till Irland. Syftet med statsbesöket är att stärka de politiska, ekonomiska och kulturella förbindelserna med Irland och öka handelsutbytet. Besöket är tre dagar långt och äger rum i Dublin och Athlone.

SI:s vikarierande Generaldirektör Mikaela Fredriksén Tollin deltar i statsbesöket och presenterar bland annat de utställningar som SI bidrar med. På Irlands nationalbibliotek presenteras fotoutställningen“Portraits of Migration- Sweden beyond the headlines”, av Alexander Mahmoud i samarbete med SI.

I samband med utställningen genomförs ett litteraturseminarium med syftet att  främja dialog och diskussioner om det viktiga ämnet emigration och migration genom historien, fram till idag och hur detta återspeglas i svensk och irländsk litteratur. I panelen deltog bland annat Joseph O’Connor, romanförfattare och professor i kreativt skrivande vid University of Limerick, Ola Larsmo, svensk romanförfattare och styrelseledamot i PEN International, vars roman om svenska emigranters öden i USA kring förra sekelskiftet, Swede Hollow, rönt stor internationell uppmärksamhet, författaren Melatu Uche Okorie från Nigeria som har bott i Dublin i tolv år och skrivit novellsamling This Hostel Life och Marjaneh Bakhtiari, prisbelönad svensk författare och journalist född i Iran som 2005 debuterade med den uppmärksammade romanen Kalla det vad fan du vill som tar upp socialt utanförskap, flykt och integration.

Kultur, kreativitet, innovation och vetenskap är utgångspunkt för dialog och samarbete om viktiga frågor som engagerar i både Sverige och Irland. Under torsdagen besöker Drottningen, tillsammans med bland annat Fredriksén Tollin, Science Gallery där SI:s utställningar belyser Sveriges starka position inom Life Science och Smart Industri. Del av framgången grundas i metoden att samarbeta mellan olika aktörer och länder. Offentlig sektor, näringsliv och akademi måste samverka och dela idéer och kunskap med varandra för att skapa framgång.

Museets egna utställningar uppmuntrar ungdomar att lära sig genom sina intressen, via spännande program som väcker kreativitet och upptäckarglädje på områden där vetenskap och konst möts. Sedan öppnandet 2008 har nästan tre miljoner besökare upplevt fler än 40 unika utställningar. 

Under fredagen går statsbesöket till bland annat Marine Institute i Galway där fokus ligger på frågor så som  Irlands marina forskning och utveckling, främja ekonomisk utveckling skydda den biologiska mångfalden.