”Stipendiet har varit otroligt värdefullt både på det professionella och det personliga planet”

Är du från Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina eller Vitryssland och har grundläggande svenskkunskaper? Är du intresserad av att studera i Sverige? Här delar två av SI:s tidigare stipendiater med sig av sina erfarenheter att studera i Sverige – på svenska.

Inom Visbyprogrammet erbjuder SI stipendier för svensktalande personer att studera valfritt ämne i Sverige under en till två terminer, med villkoret att studierna ska bedrivas på svenska. Två studenter som tagit vara på denna möjlighet är Oksana från Ukraina som studerade beteendevetenskap vid Linköpings universitet, och Daria från Ryssland som under två terminer studerade svenska vid Umeå universitet.

Vad du gjort under din tid som SI-stipendiat?

Oksana: Under senaste två terminerna har jag gått Beteendevetenskaplig grundkurs vid Linköpings universitet. Kursen var på heltid och innefattade fler undervisningsformer, men byggde till stor del på projektbaserat lärande. Självständigt arbete tog upp den största delen av studietiden. Kursen har varit otroligt givande och lärorik och hjälpte mig att uppdatera mina kunskaper inom såväl pedagogik och psykologi som vetenskaplig metod och akademiskt skrivande. Jag har även deltagit i en del studentaktiviteter, till exempel arbetsmarknadsdagar, sektionsträffar med studenter inom beteendevetenskap, sittningar med mera. Det hjälpte mig att få en bättre insyn i studentlivet i Sverige och på så sätt även uppdatera mina kunskaper om det svenska samhället i största allmänhet.

Daria: Tiden vid Umeå Universitet under 2016 är absolut den bästa tiden i mitt liv. Jag fick en fantastisk möjlighet att fokusera på mina studier i en härlig och lugn atmosfär och fundera över mina kommande planer. Umeå universitet skapar alla förutsättningar för att studenter ska trivas bra med den miljö de befinner sig i. Den absolut största men trevligaste delen av min tid i Sverige var jag upptagen med studier: grupparbeten, arbete på egen hand eller bara föreläsningar och seminarier. Men det är inte bara studier som fyller livet: fika med kamrater på stan, träning,  stunder i naturen. Allt detta gör att man njuter av livet.

Vad har du för intryck från din Sverigevistelse och vad är det viktigaste lärdomen hittills som du tror att du kommer att bära med dig?

Oksana: Sverigevistelsen har givit mig mer kunskap om Sverige, eftersom jag fick en möjlighet att studera i Sverige under ett helt år. Jag har erhållit otaliga praktiska kunskaper om det svenska samhället. Sveriges ekonomi och det svenska samhället befinner sig i ständig och dynamisk utveckling vilket blir mycket tydligt när man inte har besökt landet på ett tag. Förändringarna är så väsentliga att man som Sverigekännare måste upptäcka landet på nytt då de ”gamla” Sverigekunskaperna inte längre räcker till. Den viktigaste lärdomen för min del är att man borde göra allt man kan för att inte ”fastna” i sina gamla kunskaper, utan försöka att hänga med förändringarna inom sitt kunskapsområde.

Daria: Inget är omöjligt, allt är bara upp till mig själv och min vilja. Först skapar man planer, sätter målet och sedan sakta men säkert riktar sig mot detta. Jag tror nu att allt är i våra händer och med goda avsikter kan man uppnå allt man vill och behöver.

Vad betyder SI:s stipendium för dig?

Oksana: Detta stipendium betyder väldigt mycket för mig då jag fick en möjlighet att se Sverige genom ett antal olika ”glasögon” vilket jag inte kunnat göra innan. Dessutom har jag erhållit en hel del teoretiska och praktiska kunskaper som höjde min kompetens som svensklärare och Sverigekännare. Stipendiet har varit otroligt värdefullt både på det professionella och det personliga planet då det hjälpte mig att utvecklas både akademiskt, socialt och personligt.

Daria: Hittills är SI:s stipendium är den största chansen jag fått. Tack vare SI och SI:s stipendium har min lilla dröm om Sverige blivit verklighet. Jag insåg också vad jag vill göra efteråt. Det hjälpte att hitta min plats i livet på något sätt och reflektera över mig själv. Det är tusen oändliga tack som jag skickar till SI och teamet som jobbat med detta. Hoppas att det inte är slut och vi träffas i den närmare framtiden. Tack.