Stipendium för vistelser i Ryssland och EU:s östliga partnerskap

Är du intresserad av att studera, forska eller åka på expertutbyte till länderna inom EU:s Östliga partnerskap eller Ryssland? Nu kan du ansöka om stipendium mellan 1-30 april för vistelser som inleds under hösten 2020.
Kvinna vid ett bord i samtal

Svenska institutet finansierar varje år bortåt 40 stipendier för utresande mobilitet från Sverige till Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina. Stipendierna används för resor och uppehälle i värdlandet under exempelvis studier, praktik, forskning och expertbesök.

– Syftet med stipendierna är att bidra till fördjupade kontakter och långsiktiga samarbeten mellan länderna, med målsättningen att främja en miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i Östersjöregionen med omnejd, säger Markus Boman ansvarig för Visbyprogrammets stipendier för utresande svenskar.

Erbjudandet riktar sig till flera målgrupper, bland annat studenter, forskare och experter. För senior forskning och expertbesök kan stipendiet användas antingen för en enskild insats i värdlandet, eller som komplement (kanske under en uppbyggnadsfas) till ett större samarbetsprojekt.

Mycket är förstås osäkert både i Sverige och utomlands kring följderna av Covid-19. Svenska institutet följer händelseutvecklingen löpande, och har det med i beräkningen i samband med utlysningen av nya stipendier för mobilitet.

– Om du är osäker på huruvida en vistelse utomlands kommer att kunna genomföras som planerat, bortse inte från möjligheten att skicka in din ansökan till SI som preliminär, berättar Markus Boman. Du kan komplettera med en inbjudan från din värdorganisation vid senare tillfälle. Detsamma gäller datum för vistelsen, som kan justeras beroende på hur situationen utvecklas vidare. Missa inte chansen att söka!

Ansök om stipendium mellan den 1 – 30 april för vistelser som är tänkta att påbörjas under hösten 2020.

Läs mer om Visbyprogrammet.