Under Bergmanveckan har Svenska institutet bjudit in utländska journalister från Colombia, Egypten, England, Frankrike, Grekland, Litauen, Polen och Ryssland. De får en unik möjlighet att uppleva Ingmar Bergmans favoritplats på jorden och samtidigt stifta bekantskap med svensk filmproduktion. Bergmanveckan består av  sju dagar Bergman, film, samtal, teater, musik och föreläsningar.

Läs mer om Bergmanveckan