Svensk bokexport för nära 340 miljoner kronor 2018

Svenska Förläggareföreningen har tillsammans med de litterära agenturerna tagit fram helt ny statistik över den svenska litteraturexporten. Någon liknande statistik har aldrig tidigare funnits i Sverige

Under 2018 inbringade litteraturexporten, dvs. kontrakt för utgivning av svenska upphovsmäns litterära verk i utlandet, nära 340 miljoner kronor.

Flest kontrakt skrevs under året inom genren skönlitteratur, följt av barn- och ungdomsböcker. Antalet fackbokskontrakt låg på en lägre nivå.

– Det är naturligtvis mycket värdefullt för branschen att vi nu äntligen har en statistik över storleken på den svenska litteraturexporten både vad gäller omfattning och värde säger Kristina Ahlinder, VD på Svenska Förläggareföreningen

Litteraturexporten, alltså antal skrivna kontrakt och värdet av dem, har stor ekonomisk betydelse för de svenska författarna och förlagen och bidrar till att forma och främja Sverigebilden i utlandet.

Henrik C. Enbohm ansvara för Svenska institutets arbete med främjande av litteratur och press- och yttrandefrihetsfrågor:

– Det är spännande och välkommet att vi äntligen har statistik på det här området. Litteraturexporten är naturligtvis viktig ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, men bidrar även till att sätta Sverige på den internationella kartan och gör det möjligt för oss att prata om och lyfta frågor som gestaltas i litteraturen men som inte alltid ryms i alla delar av det allmänna samtalet, inte minst i frågor som rör samhällsdebatt och demokrati.

Läs Förläggareföreningens pressmeddelande