Svenska institutet i Almedalen 2017

Det har stor betydelse att Sverige betraktas som en relevant partner internationellt. Det främjar Sveriges möjlighet att få genomslag i viktiga frågor, svensk export och lärosätenas internationalisering

Svenska institutets uppdrag handlar om att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands inom områden som hållbarhet, innovation, kultur, utbildning och jämställdhet. Vi gör det genom att främja samarbeten och utbyten mellan länder och folk över hela världen och vi analyserar också hur Sverige uppfattas utomlands. Våra verktyg är bland annat ledarskaps- och stipendieprogram, projektstöd och digital kommunikation.

I Almedalen deltar vi i seminarier och samtal om hur vi skapar förtroende för Sverige och hur Sveriges attraktionskraft kan stärkas. Vi talar också om digital kommunikation i ett nytt medielandskap.

Under Almedalsveckan 2017 i Visby deltar SI i ett antal olika seminarier

Måndag 3 juli

9.00-9.45: Greater Copenhagen – bra för Sverige?
Från SI deltar: Annika Rembe, generaldirektör
Teman: Identitet, Internationalisering, Investeringar, Konkurrenskraft, Regional utveckling

11.00-11.45: Vad är fakta? Vad är fake? Om global migration och faktabaserad information
Från SI deltar: Anna Rudels, kommunikationschef
Teman: Asyl, EU, Europaparlamentet, Migration, Mänskliga rättigheter

11.15-12.00: Falska nyheter – så behåller du trovärdigheten i ett brusigt medielandskap
Från SI deltar: Annika Rembe, generaldirektör
Teman: Alternativa fakta, Fake news, Journalistik, Kommunikation, Media

12.15-13.15: Stockholmstimmen – en global huvudstadsregion på framväxt
Från SI deltar: Annika Rembe, generaldirektör
Teman: Fastighetsbranschen, Samhällsbyggande

15.20-16.00: Internationalisering i en tid av nya murar och ökad slutenhet – universiteten som brobyggare
Från SI deltar: Annika Rembe, generaldirektör
Teman: Akademi, Forskning och utbildning, Internationalisering

Tisdag 4 juli

9.00-9.45: Desinformation hotar demokratin – vem kan man lita på?
Arrangörer: FOI, Sida, Svenska institutet
Medverkande: Marcin de Kaminski, Expert yttrandefrihet/ICT, Sida, Niklas Rossbach, Forskare, FOI, Annika Rembe, GD, Svenska Institutet, Nils Svartz, vik GD, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, Lena Bartholdsson, Moderator, FOI
Teman: Demokrati, Desinformation, Fake news, Påverkan, Sanning och fakta

15.00-15.40: Vilken frågeställning gör Sverige till framtidens vinnare – bäst i världen eller bäst för världen?
Från SI deltar: Henrik Selin, chef för avdelningen för interkulturell dialog
Teman: Dialog, Hållbar utveckling, Innovationspartnerskap, Konkurrens, Verksamhetsutveckling

Onsdag 5 juli

7.30-8.30: Talangekonomi
Från SI deltar: Henrik Selin, chef för avdelningen för interkulturell dialog
Teman: Arbetsmarknad, Digitalisering, Framtid, Inkludering, Integritet

8.30-9.30: Finns ledarskapet för en digital framtid?
Från SI deltar: Annika Rembe, generaldirektör
Teman: Affärsmässig samhällsnytta, Digitalisering, Internationell konkurrens, IT, Upphandling

9.45-11.15: Can social dialogue change societies and enable all people to benefit from globalisation?
Arrangörer: LO, Svenska institutet
Från SI deltar: Matilda Axelsson, programansvarig för ledarskapsprogram i Afrika och norra Europa
Teman: Global, Internationella frågor

11.00-11.45: Vad vi talar om när vi talar om hållbarhet
Från SI deltar: Anna Rudels, kommunikationschef
Teman: Hållbarhet, Kommunikation, Miljö

13.00-13.45: Sustainable development dilemma – why are facts not enough to convince?
Från SI deltar: Anna Rudels, kommunikationschef
Teman: Hållbar utveckling, Klimat, Psykologi

16.00-16.45: Kompetenskraft – så fyller Sverige på talangpoolen framöver
Från SI deltar: Henrik Selin, chef för avdelningen för interkulturell dialog
Teman: Arbetsmarknad, Digitalisering, Internationalisering, Kompetensförsörjning, Konkurrenskraft

Östersjödagarna

Vi vill även rekommendera Östersjödagarna: den 5-6 juli samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling och naturskydd i Östersjöregionen.

Mer information hittar du på http://www.uu.se/ostersjodagarna