Svenska institutet delar ut stipendier till 371 utländska studenter för studier i Sverige

Svenska institutet delar varje år ut stipendier till utomeuropeiska studenter för studier vid svenska lärosäten. Nu beviljas 371 personer från 43 länder stipendier inför kommande läsår.

Svenska institutets stipendier delas ut på såväl akademiska meriter som ledaregenskaper och förutsättningar att bidra till en hållbar global utveckling. Syftet är att hitta och stärka framtidens ledare som ska verka för ett demokratiskt, rättvist och hållbart samhälle i sina hemländer och regioner efter studierna i Sverige.

Inför läsåret 2021/2022 inkom över 9298 ansökningar. Ryssland, Nigeria och Azerbajdzjan är några av länderna med flest beviljade stipendier. Stipendiaterna ska studera vid 28 lärosäten i Sverige och de mest eftertraktade ämnena är samhällsvetenskap och teknik.

– Det är glädjande att intresset för stipendieprogrammet SI Scholarship for Global Professionals inte har minskat trots pandemin. Internationella samarbeten och kontakter kommer fortsatt att vara viktiga för Sverige och de utomeuropeiska studenter som kommer hit etablerar under studietiden livslånga relationer med Sverige. Studierna i Sverige ger dessa talanger ökad kompetens och erfarenheter för att kunna bidra till arbetet med Agenda 2030, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Svenska institutet utlyser och förmedlar ett stipendieprogram för inresande studeranden på mastersnivå. Stödet omfattar 167 900 000 kronor inför kommande läsår.

Svenska institutet har även i uppdrag att marknadsföra Sverige som studiedestination bl.a. med plattformen Study In Sweden samt ge stöd till utländska universitet som erbjuder undervisning i svenska runt om i världen, samt att skapa och stödja alumnnätverk.