Svenska institutet flyttar till nya lokaler

Tidigare i år meddelades att Svenska institutet flyttar till nya lokaler i Hammarby Sjöstad i december. Skälen är främst att de nya lokalerna kommer att ge bättre förutsättningar för en bra arbetsmiljö och bidra till god miljömässig såväl som ekonomisk hållbarhet.

De nya lokalerna i Trikåfabriken är från början del av det industriområde som byggdes upp mellan åren 1918-1925. Namnet kommer av att Trikåtillverkaren Albert Terberger AB var det första företaget att etablera sig i området och 1928 stod de nya lokalerna på Virkesvägen klara.

Området Hammarby Sjöstad har under 2000-talet omvandlats från industriområde till modern stadsdel med välintegrerat hållbarhetstänk och har blivit en förebild när det gäller modern och hållbar stadsplanering, också internationellt. 

Även Trikåfabriken har byggts om och anpassats för att rymma moderna kontorslokaler. Fastighetsägaren Fabege tagit ett helhetsgrepp kring miljöfrågan vilket ligger väl i linje med SI:s uppdrag att arbeta med innovation och hållbarhet. Byggnaden är certifierad enligt BREEAM-SE nivå Very Good genom hela byggprocessen och man arbetar med resurseffektiva och miljösmarta driftslösningar.

Madeleine Sjöstedt, Svenska institutets Generaldirektör ser fram emot flytten:

– Det ska bli spännande att få vara med om det här steget. På Svenska institutet är hållbarhet och nytänkande viktiga värden och de nya lokalerna kommer att stödja oss i vårt arbete på ett bra vis, säger Madeleine Sjöstedt.

28 november 2019 går flytten från Slottsbacken till Hammarby Sjöstad.

Ny besöksadress:
Svenska institutet
Virkesvägen 2
120 30 Stockholm

Ny postadress:
Svenska institutet
Box 9
121 21 Johanneshov