Svenska institutet föreslås få nytt uppdrag att främja Sverige som kunskapsnation

Sverige är ett litet land, beroende av internationella samarbeten och kontakter för samhällets utveckling och välfärd. I den så kallade internationaliseringsutredningens slutbetänkande lämnas ett antal förslag om hur Sverige kan bli mer attraktivt som studie- och kunskapsnation på en global arena. Svenska institutet (SI) delar utredningens syn på vikten av internationalisering och ser positivt på många av förslagen.
Foto: Cecilia Larsson Lantz Studenter som cyklar

Om Sverige ska kunna etablera internationella samarbeten inom forskning och högre utbildning samt locka globala talanger är det viktigt att vi är synliga internationellt. För att uppnå det föreslår internationaliseringsutredningen bland annat att SI får i uppdrag att främja Sverige som kunskapsnation i utlandet, i samarbete med lärosäten, forskningsfinansiärer och andra myndigheter. Dessutom förordas att SI:s uppdrag om att öka kännedomen om Sverige som studiedestination förstärks. SI har genom sitt uppdrag och långa erfarenhet av samverkan och kommunikation inom högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv en unik position och möjlighet att bidra till en samlad kommunikation om Sverige som kunskapsnation.

– SI ser positivt på dessa förslag. Att stärka intresset och förtroendet för Sverige blir allt viktigare i en värld som präglas av ökad konkurrens. Sverige har mycket att erbjuda inom innovation, forskning och högre utbildning. Trots det är kännedomen om Sveriges styrkor låg utomlands. För att intresset för Sverige som kunskapsnation ska öka krävs att de myndigheter som har uppdrag inom området samordnar sig. SI välkomnar därför att utredningen stärker förutsättningarna för ökat samarbete, säger SI:s vikarierande generaldirektör Mikaela Fredriksén Tollin.

Läs remissvaret gällande Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, i sin helhet.