Svenska institutet i Almedalen 2018

Under årets Almedalsvecka kommer Svenska institutet medverka i en rad paneler om bland annat Sverigebilden, internationalisering av högre utbildning, varumärket Sverige, informationspåverkan och hållbar utveckling och miljö.

Annika Rembe, Henrik Selin och Kurt Bratteby kommer att delta i panelerna för Svenska institutets räkning.

Här är de Almedalsarrangemang SI medverkar i:

Söndag 1 juli: Hur är bilden av Sverige – egentligen? (Expressens valscen, Donners plats)

Måndag 2 juli, 10.15-11.00: Blir Sverige starkare som kunskapsnation genom internationalisering av högskolor och universitet? (E-huset, Cramérgatan 3)

Måndag 2 juli, 13.00-13.50: Vart är varumärket Sverige på väg? Hur utmärker vi oss på världens arena? (Techarenan, Strandvägen)

Måndag 2 juli, 14.15-15.00: Internationalisering – från strategi till verkstad (D-huset, Kaserngatan 1)

Onsdag 4 juli, 8.00-9.00: Hur skyddar vi Sverige och valet mot informationspåverkan? (Klinttorget 4)

Onsdag 4 juli, 9.00-9.45: Östersjödagarna: Hur går det internationella samarbetet för hållbar konsumtion och produktion? (Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5)

Onsdag 4 juli, 11.00-11.45: Hur sprids berättelsen om Sverige som klimatföredöme? (B-huset, Cramérgatan 3)

Torsdag 5 juli, 9.45-10.40 Trollfabrikerna runt Östersjön – Faktaförvrängare och hot mot vårt bildningsideal (Strandgatan 18)