Svenska institutet minns Ulf Stark

Det var med stor sorg Svenska institutet under tisdagen nåddes av beskedet att den folkkäre barn- och ungdomsboksförfattaren Ulf Stark lämnat oss, 72 år ung.

Känd hos den breda allmänheten för böcker som Dårfinkar och dönickar (1984, tv-serie 1988), Min vän Percys magiska gymnastikskor (1991), Kan du vissla Johanna? (1992, tv-film 1994) och Min syster är en ängel (1996) bland många andra, är däremot de insatser Ulf Stark gjorde för den svenska barn- och ungdomslitteraturen internationellt sannolikt mindre kända.

Översatt till mer än 40 språk var Ulf Stark nämligen inte bara en återkommande och ständigt efterfrågad gäst på bokmässor och festivaler över hela världen. Hans omvittnat unika publikkontakt gjorde honom även till en populär föreläsare och en alltid uppskattad deltagare i många av de internationella barn- och ungdomslitteraturprojekt SI genomfört genom åren.

Så har en av den svenska barn- och ungdomslitteraturens klarast lysande fixstjärnor slocknat. Efter sig lämnar han ett envist kvardröjande ljus som med omisskännlig humor och värme fortsätter att lysa upp världen, för stora likaväl som för små. För som han själv uttryckte det: ”Barnböcker ska skrivas med samma roliga allvar som böcker för vuxna.”

En devis som Ulf Stark, om någon, visste att förvalta.