Svenska institutet och Konstnärsnämnden samarbetar kring SI:s gästbostäder i Paris

I januari 2020 inleder Svenska Institutet i Paris och Konstnärsnämnden ett långsiktigt samarbete kring institutets gästlägenheter. Under minst ett års tid kommer Konstnärsnämnden att disponera en av de sex lägenheterna för att erbjuda arbetsvistelse för sina konstnärer.

Svenska institutets sex gästlägenheter i Paris har länge varit ett uppskattat tillfälligt hem för svenska kulturarbetare, konstnärer och forskare. Nu inleder Svenska institutet ett samarbete med Konstnärsnämnden i syfte att fördjupa det kulturella utbytet mellan Sverige och Frankrike. Under 2020 kommer Konstnärsnämnden att disponera en av lägenheterna med möjlighet till förlängning. Förhoppningen är också att samarbetet ska leda till att gästlägenheterna integreras än mer i institutets övriga verksamhet.

– Det här är ett viktigt steg för två myndigheter som har många beröringspunkter och gemensamma mål, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. Vi ser det som en inledning på ett fruktbart samarbete för att ytterligare främja kontakten mellan svenska och franska nätverk och ge svenska konstutövare förutsättningar för långsiktig dialog och erfarenhetsutbyte.

Med samarbetet vill Svenska institutet och Konstnärsnämnden också bidra till en ökad mångfald av sökande och tillmötesgå konstnärers behov av kortare vistelser.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Svenska institutet, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck. Det svarar mot vårt uppdrag att samverka med andra myndigheter samtidigt som det ger oss chans att erbjuda konstnärer nya möjligheter. Det finns ett önskemål bland konstnärer om kortare arbetsvistelser utomlands, där Paris är en av de mest eftertraktade platserna att åka till. Det här är ett sätt att möta detta.

Svenska institutets sex gästlägenheter är belägna i Sveriges enda kulturhus utomlands: en 1500-talsbyggnad i Marias-kvarteren mitt i Paris. Under 2019 har lägenheterna renoverats och inretts av några av Sveriges främsta inredningsarkitekter och formgivare för att stärka designprofilen med hänsyn till kvalitet och hållbarhet.
Konstnärsnämnden kommer att disponera en av lägenheterna under 2020 med möjlighet till förlängning. Gästbostaden upplåts under till stipendiater utsedda av Konstnärsnämnden inom ramen för den internationella verksamheten.

Om Konstnärsnämnden:
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet med övergripande uppgift att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater.

Konstnärsnämndens webbplats.