Svenska institutet söker direktör, tillika kulturråd till Kulturhuset i Paris

Svenska institutet i Paris är en unik mötesplats för svensk-franska och internationella kultursamarbeten. Det är ett av de mest attraktiva utländska kulturinstituten i Paris och har samarbeten med många andra kulturaktörer.

Institutet är Sveriges enda kulturhus utomlands, beläget i ett karakteristiskt 1500-talspalats mitt i de centrala Maraiskvarteren. Kulturhuset välkomnar varje år ca 100 konstnärer och forskare för kortare vistelser och bedriver även med hög efterfrågan svenskundervisning.

Svenska institutet verkar i Frankrike med uppdraget att genom kultur stärka långsiktiga relationer mellan länderna. Direktören är därför en relationsorienterad person som får och ger energi i möte med andra genom att nätverka, skapa och upprätthålla kontaktnät. En förutsättning för att göra det framgångsrikt är att tala flytande franska, engelska och svenska.

Då all publik verksamhet som bedrivs i Svenska institutets lokaler i Paris ska vara självfinansierad är det viktigt att direktören har erfarenhet från att attrahera besökare till en kulturverksamhet. Hen har vana att representera och marknadsföra i externa sammanhang och har också erfarenhet från att verka i en internationell miljö. Hen har erfarenhet från att söka extern finansiering samt från strategiskt utvecklingsarbete (kring hur en verksamhet kan öka sitt innehålls attraktivitet och tillgänglighet). Idag lockas 100 000 besökare årligen till lokalerna, en siffra som förväntas hållas fortsatt stabil.

Rätt person har tidigare erfarenhet från att leda en kulturinstitution eller motsvarande. Hen har även egen erfarenhet från offentlig verksamhet alternativt från nära samarbete med offentlig verksamhet. Hen har ledarerfarenhet och utstrålar trygghet och trovärdighet samt är nyfiken och lyhörd, har ambition, vision och riktning. Direktören är konstnärlig ledare för verksamheten med 20 anställda och agerar även som Sveriges kulturråd i Frankrike.

Direktören erbjuds en tjänstebostad belägen i kulturhuset i Paris.

I detta uppdrag samarbetar vi med Michaël Berglund AB. Konsulterna Ewa Olszewski och Jacob Severin nås på mejladresserna förnamn.efternamn@michaelberglund.se

Välkommen med din förfrågan!