Svenska institutet startar en upphandling inom film

Svenska institutet inbjuder intresserade företag att delta i ramavtalsupphandlingen inom filmproduktion.

Upphandlingen sker inom två anbudsområden:

Anbudsområde 1: Löpande filmproduktion

Anbudsområde 2: Film och paketerat innehåll specifikt för sociala medier

Svenska institutet (SI) kommer att utvärdera och pröva anbudsområdena var för sig. Upphandlingskontrakt i form av ramavtal kommer att gälla i 24 månader. Därefter har SI möjlighet att vid två tillfällen förlänga ramavtalet med 12 månader.

Vi planerar att teckna avtal med minst tre leverantörer på varje anbudsområde, om det finns tillräckligt många anbudsgivare som motsvarar SI:s krav.

Sista anbudsdagen är den 30 oktober 2017. Du kan läsa mer och lämna anbud här.