Konstnärerna som deltar i Créateurs en mouvement är värdar för veckan och visar verk inom design, mode, fotografi, musik och performance. Syftet är att erbjuda ett levande forum för dialog och samskapande, både mellan de deltagande konstnärerna, publiken och de kreativa näringarna i Frankrike.

Créateurs en mouvement © Laetitia d’Aboville/Voyez-vous

Läs mer om programmet här för Festival: Créateurs en mouvement