Svenska och ryska elever i utbyte om klimatförändringar

Med start den här terminen deltar elever från Stockholm och St Petersburg i ett utbytesprojekt om hållbarhet. Genom projektet möts ungdomar från båda sidor av Östersjön för att utbyta tankar och erfarenheter.
Group hug

Globala gymnasiet i Stockholm har under många år gjort fältstudier utomlands. Den här gången har de vänt blicken österut mot St Petersburg i Ryssland.

– Vi letade aktivt efter ett närliggande resmål som vi kunde resa till på ett mer hållbart sätt, med exempelvis tåg eller båt. Vi blickade österut och tyckte att Ryssland med sin historia vore en intressant plats att besöka. Ryssland är ett land som ligger nära Sverige men som ibland känns långt borta och annorlunda för många, särskilt yngre, säger Emma Sandberg Andrasko, lärare på Globala gymnasiet.

Den ryska samarbetsparten i projektet heter Ecological and Biological Centre och har sitt säte i St Petersburg. Det är en skola som undervisar och bedriver forskning inom ekologi och biologi.

Utbytet har med start den här terminen redan inletts och elever från de båda länderna har kontinuerliga kontakter med varandra digitalt.

– Som en del av sina gymnasiearbeten, genomför två elevgrupper från Sverige digitala intervjuer med ryska ungdomar, bland annat om klimatfrågan och om vad det innebär att vara ung kvinna i Ryssland idag, berättar Emma Sandberg Andrasko.

Årets elever har på grund av pandemin inte fått möjlighet att besöka varandra. Men enligt Emma Sandberg Andrasko har det digitala utbytet ändå varit enormt givande.

– De ungdomar som har varit i kontakt med det ryska centret har varit mycket entusiastiska. De har fått en inblick i ungdomars liv och vardag i Ryssland och det är också värdefullt. Kontakterna öppnar upp en bit av världen för dem och ger dem större möjligheter att förstå ryska ungdomars samhällskontext och ger dem viktiga perspektiv på deras teoretiska studier.

Under nästa läsår är förhoppningen att elever från de båda länderna ska kunna besöka varandra, troligen under vårterminen.

– Vår tanke är att en grupp svenska elever under cirka två veckor i januari 2023 ska åka till St Petersburg och genomföra intervjuer och ha workshoppar tillsammans med ryska ungdomar kopplade till Ecological and Biological Centre. Senare på våren, kanske i april 2023, ska ett antal ungdomar från centret komma till Stockholm under en vecka.

Elever från Globala gymnasiet i Stockholm har tidigare gjort fältstudier i bland annat Indien, Malawi och Nicaragua. Det är något som Emma Sandberg Andrasko menar betyder väldigt mycket för ungdomarna.

– Under flera år har vi diskuterat hur fältstudierna är unika i det att de ger eleverna perspektiv och lärande som är svåra att få på något annat sätt. De möten som eleverna har med människor skapar minnen för livet.

– Vi tror på möten med människor och att det som sagt kan ge unika perspektiv på det egna och andras samhällen. Att samarbete med ett ryskt centrum som jobbar med naturvetenskapliga frågor och ungdomar kan ge oss mycket likaväl som att vår skolas förståelse av hållbar utveckling och klimatförändringarna kan bidra med perspektiv till dem. Vi har redan sett hur ungdomarnas erfarenhetsutbyten ger unika perspektiv på exempelvis klimatfrågan och hur det inspirerar till ett vidare lärande och utforskande av samhällsfrågor.

Det nu pågående utbytesprojektet stöds av Svenska institutets satsning på skol- och ungdomsutbyten mellan Sverige och Ryssland. Den 17 mars öppnar SI för ansökningar till det nya programmet New Partnership Initiative: Sweden-Russia Grants Programme, som syftar till att stärka mellanfolkliga kontakter mellan Sverige och Ryssland inom områden som engagerar ungdomar och unga vuxna.

– Jag är så glad att det nya programmet kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta stödja värdefulla initiativ som detta, inte bara inom utbildning utan inom en lång rad andra sektorer. Se till att ta del av  informationen om programmet på vår hemsida, säger Judith Black, programansvarig på Svenska Institutet.

Fakta

Svenska institutet genomförde under 2021 en pilotsatsning till stöd för breddade mellanfolkliga kontakter mellan Sverige och Ryssland. En utlysning genomfördes av projektstöd till svenska skolor, kommuner, lärosäten och folkhögskolor, för skol- och ungdomsutbyten mellan länderna. Totalt beviljades sex bidrag varav ett gick till projektet som presenteras i denna artikel.

Den 17 mars 2022 lanserar Svenska institutet en utlysning inom ett nytt program för samarbete mellan Sverige och Ryssland. New Partnerships Initiative (NPI) finansierar samarbetsprojekt mellan partners i Sverige och Ryssland. Projekt ska vända sig till ungdomar och unga vuxna i båda länderna. Personer som arbetar direkt med dessa unga människor eller med ungdomspolitiska frågor ska också involveras. Ditt projekt ska bidra till utbyten och långsiktiga kontakter mellan Sverige och Ryssland kring frågor av gemensamt intresse.

Mer information om programmet hittar du här