Svenskan i världen

Här finns information och tips för dig som jobbar som svensklärare eller studerar svenska vid ett lärosäte utanför Sverige.
Läs om SI:s stöd till svenskundervisningen
Foto: Sofia Sabel

Läs mer om “Sista ansökningsdag för bidrag till gästföreläsningar, projekt och evenemang vid utländska lärosäten med svenskundervisning är den 6 juni.”

Sista ansökningsdag för bidrag till gästföreläsningar, projekt och evenemang vid utländska lärosäten med svenskundervisning är den 6 juni.

Evenemang Evenemang

Läs mer om “Konferens för svensklärare vid universitet och högskolor utanför Sverige”

Konferens för svensklärare vid universitet och högskolor utanför Sverige

Nu kan du anmäla dig till SI:s sommarkonferens för svensklärare verksamma vid utländska lärosäten. Konferensen äger rum på Skogshem & Wijk på Lidingö utanför Stockholm.

Startdatum: 18 aug 2022
Slutdatum: 20 aug 2022
Kategori:
Svenskan i världen
Status:
Kommande!

Kontakta oss