Svensklärare från Tyskland fördjupade sig i svensk litteratur

Svenska institutet arrangerar regelbundet regionala konferenser i utlandet för svensklärare vid utländska lärosäten. Under hösten har det bland annat arrangerats konferenser i Riga, Belgrad, Osaka och Washington. Förra veckan var det dags för lärarkonferens i Berlin.

36 svensklärare från Tyskland, Schweiz och Österrike deltog och första dagen ägnades åt skönlitteratur och rapporten ”Svensk litteraturs spridning i världen” av Andreas Hedberg samt den tyska litteraturagenten Gudrun Hebel. I Tyskland studerar 6000 studenter svenska vid universitet och högskolor varje år. Svenska ambassaden i Berlin berättade om det nordiska samarbetet och visade ambassadkomplexet som i år firar 20-års jubileum.

På frågan till studenter vad ”smakar” svenskan så svarade flera jordgubbar med mjölk!

Svenska språket i världen

Svenska undervisas vid drygt 225 universitet i 39 länder. SI har det övergripande ansvaret för det statliga stödet till undervisning i svenska som främmande språk i utlandet. Vi förmedlar lärartjänster, arrangerar kurser och konferenser och utlyser stipendier för svensklärare och svenskstuderande vid utländska universitet. Vi ger även bidrag till gästföreläsningar och evenemang och till inköp av undervisningsrelaterat material.

Läs mer om SI:s stöd till svenskundervisningen i utlandet.