36 svensklärare från Tyskland, Schweiz och Österrike deltog och första dagen ägnades åt skönlitteratur och rapporten ”Svensk litteraturs spridning i världen” av Andreas Hedberg samt den tyska litteraturagenten Gudrun Hebel. I Tyskland studerar 6000 studenter svenska vid universitet och högskolor varje år. Svenska ambassaden i Berlin berättade om det nordiska samarbetet och visade ambassadkomplexet som i år firar 20-års jubileum.

På frågan till studenter vad ”smakar” svenskan så svarade flera jordgubbar med mjölk!

Svenska språket i världen

Svenska undervisas vid drygt 225 universitet i 39 länder. SI har det övergripande ansvaret för det statliga stödet till undervisning i svenska som främmande språk i utlandet. Vi förmedlar lärartjänster, arrangerar kurser och konferenser och utlyser stipendier för svensklärare och svenskstuderande vid utländska universitet. Vi ger även bidrag till gästföreläsningar och evenemang och till inköp av undervisningsrelaterat material.

Läs mer om SI:s stöd till svenskundervisningen i utlandet.